Aditivní popis skla

Aditivní značení, popis laserem

Aditivní popis skla

Automotive je v dnešní době odvětvím, které zasahuje do všech sfér průmyslu a je na velkém vzestupu. Stejně tak tvoří velkou část našich zákazníků, pro které dodáváme jednoúčelové stroje na popis, svařování či řezání komponent automobilů. Stejně tak tomu je v oblasti průmyslu našich zákazníků, kteří u nás poptávají značení skla.

Několik z našich zákazníků požadovalo kontrastní značení oken automobilů tak, aby nápis splňoval normy. Aby byl dobře viditelný okem, kontrastní pro čtecí zařízení a odolný proti otěru i jinému namáhání. Má totiž projít všemi fázemi výroby bez újmy, projet pecí o více než 700 stupních Celsia a zapadat tak do systému traceability. Tam je nutná jeho sledovatelnost pomocí čárového kódu.

I když je stále často používanou formou značení skla použití CO2 laseru (o vlnové délce 10600 nm), kontrastu tímto typem technologie bohužel docílíte velmi špatně, nebo pouze jen zvrásníte povrch. Popis je pak buď vidět jako soustava jemných bublinek, nebo vrypů. Nebo může být zcela čirý, pouze zapuštěný pod povrchem skla. Laser totiž odpaří několik vrstev materiálu a vznikne tak kráter ve tvaru písmene.

Druhou variantou bylo značení zeleným laserem (o vlnové délce 532nm). Tento laser dle našich zkušeností dokáže značit sklo jeho tepelným ovlivňováním tak, že se v materiálu tvoří vlivem tepla bublinky, které lomí světlo jiným způsobem než čiré sklo. Potom se popis jeví jako kontrastní a je dobře čitelný i z dálky. Tímto druhem značení ovšem docílíme opět ale pouze barvy v odstínech bílé, maximálně mírně šedé. Vše záleží na tloušťce skla. Čím více můžeme sklo zahřívat a značení vytvářet, tím sytější a kontrastnější je. Tenké sklo má totiž tendenci praskat. Nikdy ale nedocílíme černé barvy. Výhodou této technologie je možnost umístit značení kamkoli, kam zaostříme paprsek laseru. Hladiny – výšku značení můžeme nastavovat plynulým posuvem Z osy hlavy laseru. Popis pak může být např. v 10 mm tlustém skle zapuštěn v 5 mm hloubce. Lze tak vytvářet tzv. plasticitu popisu, kdy se vytvářením různých hladin může jevit popis jako 3D.

Pro vyřešení zákaznických požadavků jsme tedy museli použít třetí, také hojně využívanou metodu značení, tentokrát vláknovým laserem s vlnovou délkou 1064nm. Tento druh se nazývá aditivní značení skla. Pro kontrastní značení černé barvy muselo být použito plastové PET pásky, která byla potažena speciální vrstvou ze slitiny titanu. Poté se přiložila na povrch skla a působením vysoké teploty zahříváním laserovým paprskem (v daných místech ovlivňování) přitavila na cílená místa. Tímto způsobem je tak možné docílit jakéhokoli popisu, limitovaného pouze šířkou pásky, která se dle výrobce může měnit. Laser je schopen vytvářet datamatrix kódy, loga, rastrové obrázky nebo vektorovou grafiku. Použité segmenty pásky se pak musí odstřihnout, nebo zbývající plochy dále odpařit volbou jiné, nebo menší grafiky. Tento popis je velmi kontrastní, odolný vůči otěru a velmi houževnatý v případě namáhání ostrými předměty. Vzhledem k tomu, že vzniká při obrovských teplotách, je i teplotně velmi stálý.

Na daný způsob značení, danou technologií je pak firma Lintech schopna navrhnout jednoúčelový stroj, který je schopen pásku na materiál dávkovat – odvíjet, přikládat ji na povrch značeného materiálu (skla) a laserovým paprskem vytvořit požadovaný vzor. Zakládání je dle specifikace buď ruční, nebo může být navrhnuto strojní, manipulátory, dopravníky, atd.

Potřebujete pomoci i se svým projektem? Obraťte se na nás!

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů