Zelený laser

Zelený laser

Zelený laser je v podstatě laserem diodovým, který využívá nižší vlnovou délku vygenerovaného záření spadající do oblasti zeleného světla. Díky tomu lze dosáhnout poloviční vlnové délky (532nm), kdy tento paprsek dokáže označit i materiály jen velmi těžko označitelné standardním infračerveným zářením (1064nm), ale kvůli energetické ztrátě při dělení svojí vlnové délky nedosahuje vyšších výkonových hodnot. Při dalším násobení frekvence je možné dosáhnout i kratších vlnových délek spadajících až do ultrafialové oblasti laserového záření. Zelené laserové světlo je vzhledem ke svým vlastnostem velmi vhodné pro popis plastů, které obsahují i jen malý obsah aditiv.

 

Přednosti zeleného laseru:

  • vynikající stabilita výkonu
  • výborná integrace do výrobních linek
  • vhodný pro popis širšího spektra
  • optimální rozložení energie ve výstupním laserovém paprsku
  • vynikající kvalita paprsku
  • vysoká výkonnost 532 nm v plném rozsahu frekvencí Q-switche
 
Emise laserového záření v zeleném frekvenčním rozsahu představuje následující výhody:
  • možnost značení plastů, na které nepůsobí infračervená vlnová délka 1064 nm
  • vysoký koeficient absorpce v materiálech polovodiče jako křemík, dělá z tohoto zdroje ideální řešení pro značení, vrtání a rytí plátů křemíku
  • vyšší koeficient absorpce v materiálu polovodiče použitého pro solární články, činí tento zdroj ideálním pro fotoelektrické aplikace (tenké odstranění filmu)
  • malý průměr stopy laserového paprsku má za následek velmi malou tepelně ovlivněnou oblast materiálu

Dodávka zeleného laseru ve výkonech 4W, 10W:

 

Příklady aplikací zeleného laseru:

Zelené lasery se nejvíce využívají v elektrotechnickém průmyslu.

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů