Krystalový diodou čerpaný laser YVO4

Krystalový diodou čerpaný laser YVO4

Diodami čerpaný pevnolátkový krystalový laser se řadí mezi pevnolátkové lasery, kdy je aktivní prostředí krystalu čerpáno laserovými diodami. Vlnová délka jeho záření se pohybuje v oblasti infračerveného světla, jeho přesná charakteristika závisí mimo jiné na typu použitého krystalu (Nd:YAG, Nd:YVO4 a další). Tyto lasery mají velmi dobrou účinnost a kvalitu paprsku.

Princip diodami čerpaného pevnolátkového krystalového laseru:

 
Do krystalu z vzácných zemin tvořícího aktivní prostředí laseru je čerpána energie za pomoci svítivých polovodičových diod. Mezi diodami a krystalem je buď transportní optické vlákno a nebo je krystal buzen přímo laserovými diodami. Krystal a jeho geometrie je koncipována takovým způsobem, aby v něm docházelo k postupné akumulaci energie, která je následně zpracována vychylovacími zrcátky a optikou objektivu skenovací hlavy. Následně fokusovaným laserovým paprskem je možné popisovat, gravírovat, vrtat a nebo jinak upravovat materiály reagující na danou vlnovou délku laserového záření.
 
 

 Přednosti diodami čerpaného pevnlátkového krystalového laseru:

 • stabilní aplikační výsledky
 • výborná integrace do výrobních linek
 • dlouhá životnost
 • velmi spolehlivé komponenty
 • nízký příkon
 • vysoká kvalita paprsku
 • nízké provozní náklady
 • vysoký špičkový výkon
 • jednoduchost konstrukce    
 • světlo je možné vést optickým vláknem
 • vysoká opakovací frekvence
 • stejný první a poslední puls

Dodávka diodami čerpaného pevnolátkového krystalového laseru – ve výkonech 4 - 20W 

Příklady aplikací diodami čerpaného pevnolátkového krystalového laseru:

 
Pro svařování kovů a pro kalení se používají v průmyslu diodové lasery s vysokým výkonem (1 kW a více).
 
Uplatnění mají diodami čerpané pevnolátkové krystalové lasery též v medicíně (oftalmologie, zubní lékařství), vojenství, biologie, atd.
 
Na přání zákazníka nabízíme i komplexní řešení jednoúčelového stroje přímo na míru.

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů