Laserové řezání

Laserové řezání

Laserové řezání zastupuje důležité řešení v oblasti dělení materiálů. Vzhledem k dalšímu možnému vývoji konstrukcí laserových systémů má jistě velký potenciál i do budoucna. Pomocí laserové technologie řezání lze dělit materiály velmi přesně, a to i křehké či lehce deformovatelné. Díky možnosti ovládání laserového paprsku je možné vytvářet i velmi komplikované tvary s vysokou kvalitou řezu

Přesnost řezu a jeho kvalita je hlavní doménou laserových řezacích aplikací. Vzhledem k dosažitelné velikosti laserového spotu (průmět paprsku do materiálu) ve velikosti desítek µm lze vytvářet velmi detailní řezné vzory s tolerancí na méně než desetinu mm, navíc jen s malým tepelně ovlivněným okolím. Proces laserového řezání je velmi dobře automatizovatelný, díky vysoké míře opakovatelnosti.
 

Lasery mohou řezat křehký i snadno deformovatelný materiál, protože ten není paprskem silově zatěžován. Z tohoto důvodu jej není nutné ani mechanicky upínat. Tvrdost řezaného materiálu není u laseru žádným limitujícím faktorem, důležitější jsou zejména jeho optické a tepelné vlastnosti.

K dělení materiálu, tj. k různému řezání a vrtání, jsou využívány vysokovýkonové CO2, pevnolátkové ( vláknové, diodové) lasery v závislosti na parametrech aplikace. Hodnoty výkonů se v těchto případech pohybují ve stovkách až  tisíců wattů.
Při laserovém řezání není používán žádný spotřební materiál, opomineme-li přiváděné asistenční plyny, které jsou vháněny do aktivního řezu pro zvýšení efektivity aplikace a udržení kvality řezu. Laser funguje na konverzi elektrické energie na energii světelnou, jeho spotřebním materiálem je tedy pouze elektřina. Účinnost je u moderních vláknových laserů dokonce vyšší než 30% (příkon 1kW vláknového laseru je cca 3,2kW). Technologie je v podstatě bezhlučná a bezodpadová, protože prořez materiálu je z velké většiny laserem odpařen.

Řezání materiálu je prováděno třemi kroky: přímým spalováním materiálu, odtavením materiálu s následným vyfukováním vzniklé taveniny z místa řezu asistenčním plynem a odpařováním řezané hmoty. 

Laserové řezání nabízíme od kovových fólií až po plechy do 0,5 mm tlouštky materiálu.
 

Přednosti laserového řezání:

 • malá šířka řezu
 • malá velikost tepelně ovlivněné oblasti
 • možnost řezání složitých tvarů
 • hospodárnost při malých výrobních dávkách
 • kvalitní řezné hrany
 • velmi přesné tvary
 • možnost velmi přesného dávkování energie

 

Řezat lze široké spektrum materiálů jako jsou kovy, plasty, dřevo, keramiku a jiné materiály.
 
Laserová technologie řezání najde uplatnění v automobilovém, strojírenském, elektrotechnickém průmyslu a obecně ve výrobě.
 

Dodávka OEM verze kontinuálního vláknového laseru 50 - 400W:

 • vysoce spolehlivé komponenty
 • vynikající kvalita laserového svazku (M2<1.1)
 • speciální tvarování laserového svazku
 • precizní výběr energie pulsu

 

Na přání zákazníka je možné nabídnout speciální řešení jakéhokoliv pracoviště či jednoúčelového stroje přímo na míru.

Laserové řezaní

Pro více informací kontaktujte naše technicko-obchodní poradce. 

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů