Univerzální laserová stanice s rotační osou

Univerzální laserová stanice s rotační osou

Našim úkolem bylo tentokrát vyhovět zákazníkovi v požadavku na laserovou stanici s velkou komorou a rozměrnými dveřmi pro vkládání plynových ucpávek různých velikostí a materiálů. Vzhledem k tomu, že ucpávky jsou rotační součásti, byla zapotřebí implementovat i rotační osu. 

Návrh řešení: 

Byl navrhnut tento typ zařízení s následujícími vlastnostmi:

 • popisovací vláknový laser typu RM o výkonu 20W s optikou f330 s popisovacím polem 220x220mm a ohniskem 440mm
 • velká elektricky řízená vrata stanice umožňující plný přístup do celého prostoru popisovací komory
 • ruční čtecí zařízení pro vkládání a popisování dat
 • robustní rotační osa se sklíčidlem až 235mm
 • elektricky výškově nastavitelný monitor
 • nárazová bezpečnostní lišta proti přivření

Popis základních funkcí stroje:

Pracovník tlačítkem otevře dveře stanice, dle délky rotační součásti si zvolí polohu osy se sklíčidlem a zafixuje ji na požadovaném místě. Ručně povolí sklíčidlo, upne popisovaný kus a natočí jej do startovní pozice. Vybere na obslužném počítači odpovídající masku, pomocí čtečky zadá data, která se mají na výrobek popisovat, zadání potvrdí a tlačítkem na stroji spustí popis. Po dokončení popisu se vrata sama otevřou.

Výhody stanice:

 • značení velmi rozměrných kovových dílů
 • možnost psát na rotační součásti i po jejich obvodu díky synchronizaci osy, laseru a softwaru
 • velká vstupní vrata pro pohodlný přístup do komory
 • elektricky výškově nastavitelný monitor
 • kvalitní laserový systém pro popis různých kovových těsnění ve velmi krátkém čase

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů