Otočný stůl - karusel

Otočný stůl - karusel

Náš dlouholetý partner rozšiřoval výrobu a potřeboval od nás navrhnout stroj na popis různě velikých ložisek do maximálního průměru 300 mm. Tento náš obchodní partner se již dávno rozhodl nahradit elektrochemický popis modernějším, laserovým popisem poté, co se sám přesvědčil o, jak velké ekonomické roční úspory na spotřebním materiálu se jedná, rozhodl se i v nové lince použít náš jednoúčelový stroj vybavený popisovacím laserem.

Návrh řešení

Po zvážení taktu linky a všech klíčových technických aspektů navrhl náš tým jednoúčelový stroj, který se skládá z následujících komponent:

  • 30 W vláknový laser s popisovacím polem 300 x 300mm
  • Jednoúčelová popisovací stanice (karusel) s automatickou osou Z
  • Pilot laseru
  • Odsávací zařízení

Popis základních funkcí stroje

Toto zařízení umožňuje jak automatický tak i ruční režim. U automatického režimu obsluha navolí příslušný program pro popis. Nastaví doraz na přípravku pro konkrétní ložisko a založí ložisko do přípravku. Stiskne tlačítko start-otočení stolu.

Bezpečnostní závora vyhodnotí možnost otočení stolu a stůl se automaticky otočí a dojde k popisu ložiska. Mezitím obsluha založí další kus a stiskne tlačítko start. Po dopsání prvního kusu a vyhodnocení bezpečností světelné závory dojde k otočení stolu a celý cyklus se opakuje. U ručního režimu lze samostatně otáčet stolem a spouštění popisu se provádí tlačítkem start nebo v PC. 

Výhody:

  • ročně se na spotřebním materiálu ušetří několik stovek tisíc korun ve srovnání s elektrochemickým značením
  • ekologický provoz celého zařízení
  • vysoká kvalita popisu
  • zrychlení taktu linky
  • možnost popisu různě velkých výrobků z různého materiálu

Karusel - laserový stroj - otočný stůl

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů