VIDEO: Laserové čištění

laserové čištění

VIDEO: Laserové čištění

Použití laserů pro čištění materiálu patří mezi progresivně se rozvíjející témata, a to zejména díky vysoké produktivitě a dobré možnosti automatizace procesu. Proces laserového čištění je založen na rozdílné absorpci odstraňované vrstvy a podkladového materiálu. Díky tomu je možné odstraňovat z povrchu barvy, oxidické vrstvy nebo různé povlaky s minimálním ovlivněním podkladového materiálu. Při opakování procesu je dosaženo vyčištěného povrchu bez residuí.

Naše aplikační laboratoř disponuje širokou řadou pulsních laserových zdrojů vhodných pro laserové čištění s výkonem od 50 do 300 W. S rostoucím výkonem roste přímo úměrně i čas čištění, který dle tloušťky vrstvy může být od jednotek až po desítky vyčištěných centimetrů za sekundu.

Na videu je ukázka dvou procesů laserového čištění s využitím rozdílných výkonů laserů v závislosti na materiálu a požadovaném výsledku.

V prvním případě se jedná o odstraňování laku z ocelových dílů při použití 100 W laserového zdroje. Tento laserový zdroj se ukazuje jako velmi efektivní a zároveň cenově výhodný. V druhém případě bylo potřeba odstranit oxidickou vrstvu z povrchu trubek. Zde byl využit 300 W laserový zdroj. V procesu je použita skenovací hlava a rotační osa, která vždy po vyčištění segmentu v rámci hloubky ostrosti otočí na další segment a proces zopakuje. Zde se použití 300 W laseru jeví jako optimální, a to z hlediska vysoké produktivity povrchu a kvality vyčištěného povrchu. Součástí procesu laserového čištění je vždy silné odsávání a u dodávky stroje také nezbytné bezpečností krytování.

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů