VIDEO: Laserová stanice na značení ložisek

1

VIDEO: Laserová stanice na značení ložisek

Automatizace a průmyslová robotika se stávají stále důležitějšími aspekty moderního průmyslu. Společnost LINTECH, specializující se mimo jiné na návrh a konstrukci jednoúčelových strojů pro automatizaci, představuje svůj nejnovější projekt-laserovou stanici určenou k značení ložisek.

Univerzální stanice pro různé průměry a šířky ložisek

Hlavním rysem této laserové stanice je její schopnost pracovat s různými průměry ložisek-od 100 mm až po robustních 400 mm, s hmotností od 1 kg až po 75 kg. Stanice je navržena tak, aby uspokojila širokou škálu potřeb zákazníka. Ty zahrnují především bezobslužnou manipulaci, automatické pozicování a variabilitu značení.

Inteligentní průběh laserového značení

Jedinečnost této laserové stanice spočívá v její schopnosti automaticky detekovat průměr ložiska a jeho pozici na vstupním dopravníku. To je zásadní, zejména v případech, kdy jsou ložiska na dopravníku náhodně rozptýlena.

Celý proces začíná tím, že je díl pomocí dopravníku přemístěn na místo značení. Následně má stanice dvě možnosti značení-po obvodu nebo z čela. Před značením z čela dokáže stanice díly přesně pozicovat. Tato variabilita významně rozšiřuje možnosti značení a přizpůsobuje se specifickým požadavkům zákazníka.

Polohovací zařízení pro značení po obvodu

V případech, kdy je potřeba provést laserový popis ložisek po obvodu, nastaví stroj přesnou rozteč válců a dochází k překlopení dílu do vertikální polohy. Tím je zajištěna maximální přesnost a minimalizuje se riziko chyb. To je klíčové pro zajištění konzistentního a kvalitního značení po celém obvodu ložiska.

Po dokončení značení se díl plynule přesune na výstupní dopravník, kde buď pokračuje v další operaci na výrobní lince nebo se přesune na odebírací dopravník, určený pro odběr již označených ložisek, například pro kontrolu. Tato integrace s dopravníkem umožňuje nepřetržitý tok výrobního procesu a minimalizuje časové ztráty.

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů