Ukázka laserového svařování plastů

Ukázka laserového svařování plastů

Svařování plastů jakožto metoda trvalého spojení plastových dílů je často užívanou průmyslovou metodou. Ačkoli se svařování plastových komponent provádí za použití vícero typů metod, stále častěji se uplatňuje pro svařování laser.

Nejčastěji je při svařování využívána tzv. transmisivní metoda, kdy je jeden plast druhým „přeplátován“ (plasty leží na sobě, vrchní kus překrývá spodní). Vrchní plast propouští laserové záření až ke spodní vrstvě a tam, na přechodu obou materiálů, je paprsek absorbován. Vložené teplo taví spodní vrstvu, následně po kondukci i vrstvu horní a pod tlakem probíhá promísení tavenin vedoucí ke svaření dílů.

Hlavními výhodami laserového svařévání oproti konvenčním metodám tavného svařévání elektrickým obloukem (MIG/MAG, TIG) je: 

  • vyšší procesní rychlost
  • nižší tepelné ovlivnění spojovaných materiálů
  • vyšší ekonomičnost procesu
  • možnost svařování i v polohách s omezeným přístupem k místu svařování
  • snadná automatizace a precizní kontrola svařovacího procesu

Svary provedené laserovou technologií od společnosti LINTECH udržují velmi vysokou designovou úroveň a mnohdy je obtížné je na díle vůbec zpozorovat. Protože je tepelné ovlivnění velmi lokálního charakteru, může být prováděno v blízkosti elektronických součástek bez jejich poškození.

Zhlédněte naši viedoukázku a přesvědčte se sami, že v oblasti laserové technologie jsme odborníci:

 

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů