Laserový popis plastů aneb není vlákno jako vlákno

Datamatrix kod - laserový popis

Laserový popis plastů aneb není vlákno jako vlákno

V rámci nové poptávky pro zákazníka jsme se dostali do situace přímého porovnání výsledků značení s nejmenovanou konkurenční firmou. Samotná laserová aplikace se týká kontrastního laserového značení datamatrix kódu na plastový komponent. Výsledný rozdíl dosažených kontrastů nás přivedl k sepsání tohoto článku a porovnání laserových technologií z pohledu parametrů a ceny.

Zasvěceni vědí, že vysoce kontrastní popis plastových komponentů nemusí být tak jednoduchou aplikací, jak se na první pohled může zdát. Aplikace značení, pro kterou se používají vláknové pulsní lasery, je ovlivněna mnoha faktory.

První z nich je samotné složení plastového materiálu, který ovlivňuje jeho způsob interakce s laserem, tím máme na mysli zejména jeho absorpci laserového záření o dané vlnové délce. Složení materiálu dále určuje i ostatní parametry jako například teplotu tavení.

Z pohledu laserového systému jsou stěžejní následující parametry:

  • délka a průběh pulsu
  • vrcholová hodnota výkonu
  • energie pulsu
  • kvalita svazku a hustota energie na plochu

V případě použití příliš dlouhých pulsů může docházet k negativním parazitním jevům, a to zejména přenášení velkého množství energie do okolí ovlivňovaného místa projevujícího se zejména v podobě tavení materiálu. Použitím příliš koncentrované energie bude docházet k výrazné degradaci materiálu poškozující výsledný kontrast značení. Naopak příliš rozložená energie v prostoru nebude schopna vybudit odpovídající reakci materiálu.

V dnešním silně konkurenčním prostředí lze pozorovat vysokou diverzitu v cenách za sestavy pulsních vláknových laserů. Rozdíly mezi těmito cenami reflektují možnosti těchto systémů. Pod souslovím „možnosti systémů“ se neskrývá nic jiného než kombinace právě výše uvedených parametrů. Porovnání dosažených kontrastů značení při použití laserů z opačných konců cenového spektra je vyobrazeno na fotografii níže.

Doposud jsme danou problematiku řešili jen z pohledu technologie a možností které nabízejí. Při přímém srovnání níže zobrazených výsledků je nicméně nutno brát v potaz i faktor samotné činnosti nastavení aplikace. Pro plné vytěžení potenciálu daného laserového systému je nutné disponovat potřebným know-how a zkušenostmi.

Chcete se dozvědět k identifikaci dílů více? 

Pokud byste se rádi přiučili více o identifikaci dílů v průmyslu 4.0, zhlédněte náš odborný webinář!

Ve webináři je laser uveden v kontextu se systémem traceability, kde hraje roli počátečního a klíčového prvku zabezpečujícího identifikaci výrobků nebo dílů. Laser je pro popis/gravírování výrobků využíván výrobci kvůli jeho mnoha výhodám - přesnost, nesmazatelnost, popis nerovného povrchu, rychlost, flexibilita atd. 

 

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů