Klastr Mechatronika Plzeň 2018

Setkání branže

Klastr Mechatronika Plzeň 2018

Cílem celého dne bylo prohloubil vztahy mezi členy klastru, navázat nová spojení a předat si zajímavé kontakty na potenciální zákazníky či kooperující subjekty.

Příjemně strávený den plný technických novinek každé z firem či organizací přinesl mnoho poznatků, které bude možné využít v praxi. 

Tímto děkujeme organizátorům za výborně naplánovanou akci a budeme se těšit na další shledání.

Pár slov o Klastru Mechatronika

Klastr Mechatronika je postaven na principu propojení firem, státní správy a škol. Není odvětvově zaměřen. Byl zvolen kompetenční model klastru. Od založení existuje vazba na podobně zaměřené klastry v Bavorsku, resp. v Evropské unii.

VIZE klastru:
Vytvoření funkční platformy pro spolupráci podniků, výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru mechatroniky a návazných oborech.

Klastr MECHATRONIKA z.s. neustále rozšiřuje svou členskou základnu, kterou tvoří podniky působící v oblasti mechatroniky a oborech s ní souvisejících, instituce veřejné správy, školy a výzkumné organizace.

 

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů