VIDEO: Jednoúčelová stanice pro výzkumné centrum HiLASE

Jednoúčelový stroj pro společnost HiLASE

VIDEO: Jednoúčelová stanice pro výzkumné centrum HiLASE

Po několikaleté spolupráci mezi společností LINTECH a vědeckým výzkumným centrem HiLASE, které je součástí Fyzikálního ústavu AV ČR, jsme se dostali k realizaci prvního společného projektu, při němž dochází k plnému využití potenciálu HiLASE laserového systému Perla© 100 v ryze průmyslové aplikaci pro koncového zákazníka Crytur.

Naším primárním úkolem bylo na míru navrhnout a postavit jednoúčelovou stanici, do které se integruje laserový systém Perla© 100 a zároveň bude splňovat funkční požadavky koncového zákazníka.

Jak je patrné na videu, stanice disponuje tříosým systémem s polohovací přesností 0,01 mm. Tento tříosý systém polohuje vakuový upínač a rotační osu. Stroj je dále doplněn o kameru pro snímání prostoru pod laserovou hlavou. Zplodiny jsou odváděny odsávacím zařízením. Vstup do stroje je zajištěn posuvnými dveřmi s bezpečnostní senzorikou a průhledovým oknem.

Veškeré SW nároky se podařilo elegantně vyřešit implementací unikátní aplikace LinMARK, která je výsledkem práce programátorského týmu LINTECH. Tato aplikace slouží jako rozhraní mezi všemi použitými komponenty a zajišťuje jejich správné fungování.

Tato stanice splňuje veškeré moderní aspekty laserové bezpečnosti a ergonomie

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů