Novinky

3

VIDEO: Laserové mikroobrábění

Laserové technologie nacházejí zajímavé uplatnění v oblasti miniaturizace, kde umožňují vysokou přesnost a efektivitu. Při použití vhodných komponent, je možné dosáhnout velikosti laserové stopy 5 mikrometrů, což je asi desetkrát méně, než je tloušťka lidského vlasu.

V rámci vybavení aplikační laboratoře máme k dispozici přesný optický mikroskop s přídavným objektivem, na kterém jsme schopni takto detailní vzory verifikovat a měřit. Díky tomu můžeme dávat vysoký důraz na kvalitu zpracovaných tvarů.

Více

laserové čištění

VIDEO: Laserové čištění

Použití laserů pro čištění materiálu patří mezi progresivně se rozvíjející témata, a to zejména díky vysoké produktivitě a dobré možnosti automatizace procesu. Proces laserového čištění je založen na rozdílné absorpci odstraňované vrstvy a podkladového materiálu. Díky tomu je možné odstraňovat z povrchu barvy, oxidické vrstvy nebo různé povlaky s minimálním ovlivněním podkladového materiálu. Při opakování procesu je dosaženo vyčištěného povrchu bez residuí.

Více

Česká strojírenská firma hledá (1)

Gravírování DMX kódů pro pasivaci

Ačkoli se běžně udává, že laserové značení je trvalé, existují případy, kdy tato trvalost naráží na své limity. Jedním z případů je značení dílů, které následně procházejí pasivací, při které se noří do kyselinové lázně. Pro identifikaci takových dílů je tedy zapotřebí využít odlišný přístup, jehož výsledky si zachovají požadovanou trvanlivost. V tomto případě bylo značení dílu v podobě DMX kódu vygravírováno do hloubky několika málo desetin mm.

Více

3

Gravírování spojitých vzorů do dřeva

Firma LINTECH se již 30 let zabývá technologiemi laserového značení a gravírování různorodých materiálů mezi které patří i dřevo. Pro demonstraci této technologie jsme si vybrali design, který byl vytvářen skenovací hlavou a postupně napojován při využití lineární osy. V této konkrétní aplikaci byl použit 10 W laser, který je velmi kompaktní a je možné jej integrovat například na robotické rameno a obsáhnout tak mnohem větší plochu než při použití pouze lineárních os.

Více

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů