Popis odlitků

Popis odlitků

Popis odlitků mikroúderovým zařízením a jejich sledování v průběhu obrábění a zpětná identifikace 

Cíl projektu:

  • Označení výrobků (odlitků), nalezení umístění a parametrů popisu z pohledu nejlepší čitelnosti a trvanlivosti popisu
  • Stanovit technické, softwarové a organizační prostředky pro efektivní sledování pohybu výrobků
  • Analyzovat a vyhodnocovat kvalitu výroby (statistické vyhodnocení způsobilosti procesu, index způsobilosti procesu)

Technické řešení:

Každý výrobek je po příchodu do skladu označen 2D kódem. Označení se provádí na jednoúčelovém stroji se dvěma značicími mikroúderovými jednotkami. Stroj je vybaven čtečkou kódu pro ověření kvality značení a pro záznam kódů do databáze. Databáze a hlavní aplikace je provozována na hlavním počítači (serveru), který je připojen k průmyslovému ethernetovému switchi (LAN). Ke switchi je připojen také skladový počítač a 14 čteček 2D kódů rozmístěných ve výrobním provozu. Na LAN je připojen také počítač třísouřadnicového měřidla (Zeiss) a terminál na pracovišti kontroly s tiskárnou.

Značicí stroj: 

Značicí stroj má 2 značicí pozice, pro každý druh výrobku jednu. Každá pozice je osazena značicí hlavou Ostling PN4/6. Všechny funkce stroje jsou řízeny pomocí řídicího počítače s dotykovou obrazovkou. Pro ověření značených kódů je stroj vybaven čtečkou.     Pro předávání dat do databáze slouží jednoduchý specifický protokol. Omezené funkce protokolu brání škodlivým vnějším zásahům do řídicího počítače. 
 

Databázový software: 

Databáze je typu MSSQL. Databázový server pracuje na hlavním počítači. Na hlavním počítači také běží aplikace, která má za úkol ukládat veškerá data z pracovišť se čtečkami kódů, značícího stroje, souřadnicového měřidla a kontroly. Na pracovišti kontroly se pomocí terminálu zadávají údaje ke každému jednotlivému výrobku, výrobky se zařazují na palety, lze přidat kód druhu zmetku a tisknout protokoly. Aplikace ve skladovém počítači poskytuje informace o stavu skladových zásob a řídit expedici jednotlivých palet. Na dodatečnou žádost zákazníka byly vytvořeny ještě další aplikace určené pro směnového mistra a vedoucího výroby. Tyto aplikace umožňují vyhodnocovat počty výrobků na jednotlivých pracovištích, vytíženost pracovišť, efektivitu práce jednotlivých pracovníků a další.
 

Statistika: 

Z údajů získávaných ze souřadnicového měřidla jsou vypracovávány protokoly způsobilosti procesu. Protokoly jsou exportovány do formátu .xls a zobrazují gaussovo rozdělení, histogram, odchylky a indexy způsobilosti.
 

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů