Popis a verifikace

Popis a verifikace

U jedné z významných firem z automobilového průmyslu vznikla potřeba vyřešit kontrolu kvality výrobního procesu a tím předcházet častým chybám ve výrobě.

Navrhnuté řešení

Jednoúčelový stroj, který bude pomocí mikrobodové technologie označovat odlitky 2D kódem a posléze je bude verifikovat.

Popis základních funkcí stroje

Značicí stroj má vozík s upínači pro upnutí odlitku. Vozík má 2 pozice: značicí a verifikační. Ve značicí pozici se odlitky vkládají a vyjímají. Značicí pozice je osazena dvěma značicími hlavami Östling PN4/6 s pneumatickým hrotem. Verifikační pozice a pozice na dopravnících jsou osazeny kamerami.

Každý odlitek nese dva výrobky. Každý výrobek je po odlití označen 2D kódem. Kód má velikost 12x12 modulů (bodů) a rozměr 7x7 mm. Označení se provádí na jednoúčelovém značicím a verifikačním stroji umístěném v odlévacím pracovišti. Odlitky do stroje po jejich ochlazení v lázni vkládá manipulátor. Po označení jsou kódy na výrobcích verifikovány dvěma kamerami. Další 4 kamery a signalizační světla jsou umístěny na dopravnících na kontrolní a třídicí části pracoviště. Kontrolní a třídicí část pracoviště je také vybavena bezdrátovou čtečkou čárového kódu pro čtení čísla košů, do nichž padají výrobky. Po načtení kódů kamerami nebo čtečkami je proveden záznam do databáze. Řídicí aplikace jednoúčelového stroje a aplikace pro verifikaci, záznam do databáze a komunikaci s řídicím systémem pracoviště běží na počítači s dotykovou obrazovkou.

V následujících výrobních provozech jsou instalovány datové a komunikační rozvaděče s kamerami, čtečkami kódů a počítači s dotykovými monitory pro sledování toku výrobků výrobními operacemi. Databáze je provozována na databázovém serveru. Každý rozvaděč je proto připojen na počítačovou síť koncového uživatele.

Výhody řešení

  •  Včasné odhalení chyby ve výrobě
  • Snížení nákladů při reklamačních řízeních
  • Přehlednost ve výrobě a v dokumentaci
  • Kontrola systému jakosti

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů